Datapartners

Nationale Databank Wegverkeersgegevens – NDW

Het NDW is een samenwerking van 19 overheden die gegevens van wegverkeersgegevens inwinnen, opslaan en distribueren. Dit gebeurt met meer dan 26.000 meetpunten, verspreid over het wegennetwerk van Nederland. In het geval van snelwegen zet de NDW lussen en digitale telkasten achter matrixborden in.

De door het NDW verzamelde gegevens worden door Beyond Outdoor gebruikt om inzicht te verkrijgen in het historische en actuele locatiebereik. Zo hebben wij uitgebreid inzicht in het exacte aantal passerende voertuigen en de gemiddelde snelheid. De beschikbare data wordt tevens gebruikt als bron door DSP’s en SSP’s.

Partners in het NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle Provincies, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Vervoersregio Amsterdam en de vier grote gemeenten.

 

Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS

Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie over onderwerpen als economische groei, consumentenprijzen maar ook sociodemografische profielen. De data van het CBS is voor een groot gedeelte gekoppeld aan postcode gebieden. Beyond Outdoor koppelt CBS data aan de verzorgingsgebieden van de reclamemasten. Hierdoor is het mogelijk om de profielen van passanteninzichtelijk te maken en zo het demografische bereiksprofiel inzichtelijk te maken.

 

Mezuro

Mezuro is specialist in het verwerken en analyseren van grote hoveelheden data (big data) afkomstig uit het mobiele netwerk van Vodafone en vormt deze om tot maatschappelijk waardevolle informatie over de mobiliteit van grote groepen mensen. Concreet betekend dit dat Mezuro de data van meer dan 5 miljoen actieve Vodafone abonnee’s in Nederland analyseert. Maandelijks gaat dit om meer dan 12 miljard locatiegebonden acties!

Beyond Outdoor gebruikt deze data om middels een dashboard het geografische bereik van het netwerk inzichtelijk te maken. Op deze manier is het mogelijk om zowel de herkomst als de bestemming van onze passanten in kaart te brengen. Door deze data te koppelen aan de CBS data weten we precies welke combinatie van reclamemasten ingezet moeten worden om de juiste doelgroep te bereiken.