Verzorgingsgebieden

Om het aantal passerende voertuigen per digitale reclamemast te bepalen werkt Beyond Outdoor de data van het NDW. De tellingen laten zien dat het bereik van reclamemasten enorm is. Maar wie zijn deze mensen? Waar komen ze vandaan, en waar gaan ze naar toe?

Om het geografische bereik inzichtelijk te maken gebruikt Beyond Outdoor de anonieme signalen die mobiele telefoons afgeven. Smartphones communiceren continu met zendmasten in de nabije omgeving. De miljarden gegevens die deze interacties opleveren worden, geanonimiseerd geaggregeerd (privacy), door de mobiele netwerk-operators en beschikbaar gesteld aan onze datapartner Mezuro.

Het resultaat is diepgaande informatie over mobiliteitspatronen van Nederland. Deze data wordt gecombineerd met de voertuigtellingen van het NDW en sociodemografische gegevens van het CBS. Met behulp van deze data kan nauwkeurig bepaald worden welke combinatie van reclamemasten het juiste bereik binnen de gewenste doelgroep oplevert.

Contactfrequentie

De contactfrequentie is mede bepalend voor het succes van een campagne. Een hoge contactfrequentie is essentieel voor het opbouwen van naamsbekendheid, de lancering van een nieuw product, het vergroten van het (consumenten)vertrouwen en andere situaties waarbij je mensen wil overtuigen.

Beyond Outdoor heeft diepgaande inzichten in de contactfrequenties van haar digitale reclamemasten.

Bereikcijfers

Als één van de weinige out of home types is het bereik van reclamemasten nauwkeurig meetbaar. Dit doen we door het aantal voertuigen dat een locatie passeert te tellen. Als bron voor deze tellingen gebruiken wij gevalideerde data afkomstig van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, kortweg het NDW. Het NDW meet middels een landelijk dekkend netwerk van meer dan 24.000 meetpunten onafgebroken alle verkeersbewegingen.

Intensiteit

Het druktebeeld op de snelwegen is geen moment hetzelfde. Toch zijn er door de jaren heen duidelijke trends te zien. Beyond Outdoor meet voor ieder afzonderlijk reclamevlak de verkeersintensiteiten per rijbaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NDW-data.

Op basis van de verzamelde data hebben we inzage in de intensiteit. Hoeveel verkeersbewegingen er zijn op een bepaald moment van de dag, wat de gemiddelde snelheden zijn en wat de verhouding in voertuigcategorieën van het passerende verkeer is. Aan de hand van deze data kan er nauwkeurig getarget worden op de juiste doelgroep.

Snelheid

De gemiddelde snelheid waarmee een reclamemast gepasseerd wordt, is een belangrijk gegeven. Dit is namelijk voor een groot deel bepalend voor de lengte van het contactmoment. Om inzichtelijk te maken wat de gemiddelde snelheid voor iedere locatie is maakt Beyond gebruik van de historische data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

De historische meetgegevens geven een realistisch beeld en zijn nuttig om een algemene indruk van de gemiddelde snelheid op een bepaalde locatie te geven. Deze informatie kan van waarde zijn bij de creatie van content.

Realtime data

Naast de historische data beschikt Beyond Outdoor ook over een realtime datafeed die het mogelijk maakt campagnes te koppelen aan het actuele verkeersbeeld. Wat te denken van een alternatieve uiting die live gaat op het moment dat er file (ont)staat.

Voertuigcategorie

Een campagne specifiek gericht op bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs of ZZP’ers in de bouwsector? Het kan! Op basis van de gedetailleerde statistieken die Beyond verzamelt over het passerende verkeer.

Zo brengen wij van ieder passerend voertuig in kaart tot welke categorie deze behoort. We maken hierbij onderscheid tussen motoren, auto’s, bestelbussen en klein en groot vrachtverkeer. Op korte termijn zal Beyond Outdoor technologie introduceren waarmee ook voertuigen herkend kunnen worden (merk / type)